Τα έργα μας

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) με καύσιμη ύλη βιομάζα ισχύος 1 MWel ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ο.Ε.2021-03-25T14:42:18+02:00
Go to Top