Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας που σηματοδοτήθηκαν από την
απελευθέρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώθησαν της εταιρεία μας προς την κατεύθυνση ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι συνδυάζοντας τις συμβατικές μεθόδους ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας (με καύση και παραγωγή θερμότητας) και την καινοτόμα μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας βασισμένο στον οργανικό κύκλο RANKINE (ORC), η εταιρεία μας έχει εισέλθει ενεργά στην περιοχή της ηλεκτροπαραγωγής.

Με την εγκατάσταση της μονάδος ORC TURBODEN επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι:

  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα τροφοδοτεί το υπάρχον δίκτυο της ΔΕΗ
  • Εκμετάλλευση της εναπομένουσας θερμικής ενέργειας, για θέρμανση – ψύξη θερμοκηπίων, οικισμών, βιοτεχνιών, βιομηχανιών κλπ.

Το διάγραμμα ροής ενέργειας και η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισμού (γεννήτρια) και θερμότητας (τηλεθέρμανση, τηλεψύξη) παρουσιάζεται στο σχήμα 1.

Η ενεργός συμμετοχή της εταιρείας μας στις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πιστοποιείται από την εν εξελίξει κατασκευή έργων συμπαραγωγής, όπως στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες συμπαραγωγής παρουσιάζονται στους πίνακες 1,2 και 3.