Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο :”Καινοτόμες μέθοδοι για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών παραπροϊόντων” που θα γίνει από τις 16 ως τις 17 Νοεμβρίου στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στη Θεσσαλονίκη.

Παρουσίαση μονάδων με θέμα:

1) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βιομάζα τεχνολογίας ORC ισχύος 1MWel στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

2) Μονάδα ξήρανσης και αποτέφρωσης λάσπης βιολογικού καθαρισμού για περιβαλλοντική προστασία