ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ     
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 940 kg/hr
ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 4000 kcal/kg

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ ΕΛΑΙΟΥ: 3.500 kW
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ 208m³/hr
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ 250-285°C
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.800 kW
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 33,9 kg/s
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 60-80°C

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 600 kW
ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΑΤΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΣΤΡΟΒΙΛΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 600 kW ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 3,5 ΜW
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ALFA WOOD ΑΕBE, BI.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΗΣ, 2003