ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ: 2200 kcal/kg
ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: 50 % κ.β.
ΥΓΡΑΣΙΑ: 40 % κ.β.
ΤΕΦΡΑ: 10 % κ.β.

ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: ΥΓΡΗ ΠΟΥΔΡΑ
ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ: 3500 kcal/kg
ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: 60 % κ.β.
ΥΓΡΑΣΙΑ: 38-40 % κ.β.
ΤΕΦΡΑ: 1-2 % κ.β.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ: 5,5 MW
ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ: 3,0 MW
ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ ΥΓΡΗΣ ΠΟΥΔΡΑΣ: 2,5 MW
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 80%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ: 390 m³/hr
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ: 250°C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ: 280°C

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΩΦΕΛΗ (ΕΤΗΣΙΑ): 3.960 tons ΜΑΖΟΥΤ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ (5.500.000 kcal/hr)
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: SHELMAN Α.Ε., ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 2004