ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 3500 kcal/kg
ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ 72 % κ.β.
ΥΓΡΑΣΙΑ 13 % κ.β.
ΤΕΦΡΑ 15 % κ.β.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ: 7 MW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 100 %
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 80 %
ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ: 10 tons/hr

ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ: 30.000 tons
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΝΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ (32 %  κ.β.): 9.600 tons
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ (54% κ.β.): 16.200 tons
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (9,6% κ.β.):  2.900 tons

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 300.000 lt ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DIESEL

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΤΜΟΥ (6.000.000 kcal/hr)
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 2001