ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 2200 kcal/kg
ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ 55 % κ.β.
ΥΓΡΑΣΙΑ 35 % κ.β.
ΤΕΦΡΑ 10 % κ.β.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ ΕΛΑΙΟΥ: 4,5 MW
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 80%
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ: 250 m³/hr
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ: 250°C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ: 280°C

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΩΦΕΛΗ (ΕΤΗΣΙΑ): 1.878 tons LPG

ΛΕΒΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ (4.000.000 kcal/hr)
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ ΕΒΡΟΥ, 2001