ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ (ΠΤΗΝΑΛΕΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΟΣ)
ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ: 23055 kJ/kg *
ΥΓΡΑΣΙΑ: 8,3 % κ.β. **
ΤΕΦΡΑ: 6,7 % κ.β. **

ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ (ΠΤΗΝΑΛΕΥΡA ΜΕ ΛΙΠΟΣ)
ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ: 23160 kJ/kg *
ΥΓΡΑΣΙΑ: 12,8 % κ.β. **
ΤΕΦΡΑ: 2,7 % κ.β. **

* Επί ξηρού δείγματος     ** Επί υγρού δείγματος

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ: 7,5 MW
ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ: 10,5 tons/hr
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΥ : 193 °C
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 11 barg

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΤΗΣΙΑ): 1.200 tons ΜΑΖΟΥΤ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Α.Π.Σ.Ι. Η Πίνδος, 2005