Αδειοδότηση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ισχύς:  2,5 MWel

Καύσιμη ύλη:  Βιομάζα

Τοποθεσία:  Πλατύ, Δήμου Αλεξάνδρειας, Νομού Ημαθίας

Ιδιοκτήτης:  ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.